Y học thường thức

Nếu quý vị mắc ung thư tuyến tiền liệt
17/06/2021, 09:09

Nếu quý vị mắc ung thư tuyến tiền liệt

Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới
16/04/2021, 09:48

Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới

Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp
23/11/2020, 08:59

Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
23/10/2020, 09:08

Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm
23/09/2020, 15:25

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm

1
Nếu quý vị mắc ung thư tuyến tiền liệt
2
Nặng chân mỗi khi chiều về, một dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới
3
Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp
4
Chuẩn bị trước khi xét nghiệm máu tổng quát
5
Phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngả nách – quầng vú bằng dao cắt siêu âm