Thông tin báo chí

Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV
09/06/2023, 10:01

Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV

Điều trị sớm u vú lành tính bằng sinh thiết lõi
09/06/2023, 09:58

Điều trị sớm u vú lành tính bằng sinh thiết lõi

Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận  có chồi bướu lan đến sát tim
01/06/2023, 08:06

Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận có chồi bướu lan đến sát tim

Phát hiện mình là con trai sau 16 năm
30/05/2023, 08:24

Phát hiện mình là con trai sau 16 năm

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản
25/05/2023, 10:39

Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản

1
Chương trình Tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản - HTV
2
Điều trị sớm u vú lành tính bằng sinh thiết lõi
3
Cuộc phẫu thuật “cân não” để cứu sống người đàn ông ung thư thận có chồi bướu lan đến sát tim
4
Phát hiện mình là con trai sau 16 năm
5
Chương trình tầm soát miễn phí bệnh trào ngược dạ dày thực quản