Thông tin báo chí

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
19/04/2018, 15:00

Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
14/05/2021, 16:21

Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management

Webinar: Endoscopic Stone Management
11/03/2021, 08:37

Webinar: Endoscopic Stone Management

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia
29/01/2021, 14:59

Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia

Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia
04/01/2021, 08:28

Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia

1
Lời cảnh báo – THVL | Nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan từ việc xăm môi, xăm mình
2
Various energy source for non muscle invasive bladder cancer management
3
Webinar: Endoscopic Stone Management
4
Introduction of SETUP (Standardized Endoscopic Training in Uro Procedures) programme Southeast Asia
5
Webinar: Introduction of the SET-UP programme - Expansion in Southeast Asia