Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
14/03/2023, 13:30

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
14/03/2023, 13:20

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
04/11/2022, 16:03

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
04/11/2022, 15:56

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022
13/10/2022, 14:45

Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022

1
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
2
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
3
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
4
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại tổng quát cơ bản khóa 12
5
Thông báo bổ sung tuyển sinh sau đại học của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022