Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
07/07/2021, 11:02

Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
07/07/2021, 09:43

HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"

Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân
28/06/2021, 13:02

Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân

Tư vấn qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân
28/06/2021, 12:52

Tư vấn qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân

Hội thảo trực tuyến Uro-Hackathon tại MIS
21/06/2021, 10:39

Hội thảo trực tuyến Uro-Hackathon tại MIS

1
Hội thảo chuyên đề "Nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát có là một vấn đề của niệu khoa? Suy diễn và hiện thực"
2
HNKH trực tuyến "Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú tiếp cận đa chuyên khoa"
3
Tư vấn nam khoa qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân
4
Tư vấn qua điện thoại với bác sĩ Bệnh viện Bình Dân
5
Hội thảo trực tuyến Uro-Hackathon tại MIS