DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019
17/09/2018, 15:57

DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019

Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
27/08/2018, 15:50

Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)
06/08/2018, 15:47

Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)

Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ
18/07/2018, 15:42

Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017
18/07/2018, 15:40

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

1
DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN NĂM 2018 – 2019
2
Thông báo: Khám bệnh ngoài giờ dịp Lễ Quốc khánh 2/9
3
Kết quả tuyển dụng viên chức 2017 (đợt 2)
4
Mời tham gia buổi trò chuyện sức khỏe Chủ đề: Các rối loạn niệu dục ở phụ nữ
5
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017