Thông báo mời chào giá mua sắm bộ nội soi dạ dày và bộ nội soi tá tràng
09/06/2023, 16:24

Thông báo mời chào giá mua sắm bộ nội soi dạ dày và bộ nội soi tá tràng

Thông báo mời chào giá bổ sung số lượng mua sắm
06/06/2023, 14:23

Thông báo mời chào giá bổ sung số lượng mua sắm

Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus
05/06/2023, 15:19

Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa
05/06/2023, 09:53

Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa

Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải
05/06/2023, 09:10

Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải

1
Thông báo mời chào giá mua sắm bộ nội soi dạ dày và bộ nội soi tá tràng
2
Thông báo mời chào giá bổ sung số lượng mua sắm
3
Thông báo mời chào giá mua sắm ống soi đại tràng và ống soi dạ dày hãng Olympus
4
Thông báo về việc gia hạn mời báo giá cho hạng mục Mua sắm vật tư tổng hợp và vật tư sửa chữa
5
Thông báo về việc gia hạn mời chào giá cho hạng mục Giặt ủi đồ vải