Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM NIỆU TRỤ SỞ CHÍNH

2023.06.09_TSC_N_1
 

LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT TRỤ SỞ CHÍNH
 
2023.05.08_TSC_TQ_1

 

LỊCH KHÁM NIỆU KHU KỸ THUẬT CAO

2023.04.25_KTC_N-01
 
 
LỊCH KHÁM TỔNG QUÁT KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.05.17_KTC_TQ_2
 
 
LỊCH KHÁM NAM KHOA KHU KỸ THUẬT CAO
 
2023.01.31_NK
 
 
LỊCH KHÁM NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO
 
KTC_NG
 
LỊCH KHÁM NAM KHOA NGOÀI GIỜ KHU KỸ THUẬT CAO
 
KHOA_NAM_HYC_1
 
 

Ghi chú: Lịch khám này dựa trên giờ khám bệnh của bác sĩ bình thường, lịch khám có thể thay đổi đột xuất theo lịch công tác của bác sĩ. Để theo dõi lịch khám của bác sĩ, vui lòng truy cập Tìm bác sĩ.