Hoạt động Bệnh viện

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
06/07/2021, 10:38

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
01/07/2021, 09:18

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
09/06/2021, 10:51

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5

Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.
31/03/2021, 09:06

Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.

Hội thảo khoa học "Vai trò phẫu thuật robot trong điều trị ung thư trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt"
24/03/2021, 08:50

Hội thảo khoa học "Vai trò phẫu thuật robot trong điều trị ung thư trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt"

1
Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
2
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
3
Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
4
Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.
5
Hội thảo khoa học "Vai trò phẫu thuật robot trong điều trị ung thư trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt"