ĐƯỜNG DÂY NÓNG – HOTLINE

ĐẶT HẸN KHÁM NAM KHOA 0286 686 1267
ĐẶT HẸN KHÁM CHUYÊN KHOA (028) 1080
ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 1900 7123
ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 096 787 1010
ĐƯỜNG DÂY NÓNG GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (028) 3835 8432