dịch vụ

Dịch vụ Chuyển phát nhanh
Bệnh viện Bình Dân thực hiện dịch vụ “Chuyển phát nhanh-Xuất viện sớm”  giúp chuyển phát hồ sơ hành chánh và viện phí tạm ứng còn dư của quý khách.
Dịch vụ Xe vận chuyển
Đáp ứng nhu cầu vận chuyển người bệnh. 
Dịch vụ người nuôi bệnh
Trong thời gian sắp đến Bệnh viện Bình Dân sẽ triển khai dịch vụ “Chăm sóc cho người bệnh tại bệnh viện”